Cestování v době pandemie

Covid-19 ovlivňuje lidské aktivity po celém světě již druhým rokem. Tato globální krize se výrazně dotkla nejen možnosti a způsobu cestování.  V době pandemie, pod finančním tlakem a díky řadě nových výzev i negativních zpráv vzrůstá potřeba si od každodenních starostí chvilku odpočinout. Různá omezení a uzavírky v souvislosti s pandemií se dotkla i cestování. Zavřené hotely a restaurace, omezení na hraničních přechodech komplikují možnost cestovat a odstřihnout se od negativních zpráv a přijít na jiné myšlenky. Rušily se zájezdy, vzrůstala nejistota a snižovaly se možnosti, jak vůbec vycestovat.

rv-2788677_1280

Ve stejné době se násobily prodeje obytných aut a karavanů. Čekací doba na nový karavan se prodloužila až na rok. Ceny se zvyšují, ale zájem neopadá. Důvod je jednoduchý, karavany se staly jednou z mála možností jak cestovat v době pandemické krize a přitom se chránit před infekcí a pohybovat se v rámci hygienických restrikcí. Karavany se zdají jako dobré řešení, ale jsou vhodné pro každého?

Cestování v karavanu má svá specifika. Posádka musí být k sobě tolerantní. Musí se naučit žít na omezeném prostoru často o 14 – 16 čtverečných metrech. Díky uzavírkám v kempech chybí někdy tradiční zázemí a cestuje se takzvaně nadivoko. To znamená stání s karavanem mimo kempy na místech, kde to umožňuje legislativa. Potom je důležité respektovat okolí, nepřekážet a udržovat čistotu. Nevylévat odpadní vodu a záchod kamkoli do přírody a opouštět místo tak, aby nebylo poznat, že na něm někdo tábořil. Při nerespektování těchto pravidel rychleji přibývají různé zákazy a omezení pro karavanisty. ČR většinou zaspala a často neposkytuje základní servis pro karavanisty, který je v některých sousedních zemích běžný. Obce někdy řeší tuto otázku omezeními a zákazy místo nabídkou služeb.

camper-3498317_1920

Při parkování na divoko je potřeba přibližně každý třetí den zajisti servis. To znamená vylití špinavé vody, záchodu a doplnění čisté vody. K tomu slouží takzvané STPL – stání pro obytné vozy, které často poskytuje zázemí potřebné pro vykonání servisu. Cestování karavanem je pro lidi, co mají rádi nezávislost. Rádi si svůj volný čas plánují sami a jsou ochotní podstoupit kvůli tomu některá specifická omezení, která jsou vykoupená větší svobodou a volností při cestování. Pro lidi vyžadující pohodlí a velký servis není tento typ cestování ideální. Obytné vozy a karavany jsou poměrně drahé. Proto je dobré si před rozhodnutím o pořízení karavan půjčit a vyzkoušet si, zda je pro nás tento způsob cestování vhodný.

About: