S vyhledáním úniku vody si dnes instalatéři poradí velice rychle


Také považujete svůj dům za svůj „hrad“? Nemáme sice na mysli typickou hradní nedobytnou pevnost, za níž se schováváte v ústraní a vyhýbáte se lidem, jde nám o to, že si uvědomujete, jak důležité je mít doma potřebné zázemí pro kreativní život a zároveň pro dostatečný odpočinek a regeneraci. Mít se zkrátka kam uchýlit, když jsme unavení z pobíhání po městě nebo z pracovního procesu, je nesmírně důležité.

vodovodní ventil

Mnoho lidí si svůj domov také hýčká a udržuje v čistotě a pořádku. Umýváme pravidelně okna, dbáme o čistotu koberců a nábytku, toalety, koupelny a kuchyňského vybavení. Těšíme se pak každý den, až se doma konečně natáhneme na pohovku a budeme chvíli v tichosti pozorovat třeba rybky v akváriu.

instalatérské armatury

Vysněná idylka však končí v okamžiku, kdy se doma přihodí nějaká havarijní situace. Jednou z typických nepříjemných událostí je únik vody z vodovodního potrubí a armatur. Vyvést z míry nás dokáže i docela titěrná prasklinka v trubce, která je umístěna ve zdi a kryta omítkou. Jestliže závadu objevíme s určitým zpožděním, například až po příchodu z práce, kdy již k úniku vody došlo před pár hodinami, nebude již možné prakticky zcela přesně lokalizovat místo úniku vizuálně. V té době již může být mokrá celá zeď a donedávna neexistovalo žádné řešení, které by obešlo oklepávání omítky a pracné vyhledávání úniku vody.

Dnes se však technický pokrok poněkud posunul kupředu a instalatéři mají k dispozici moderní metody. Unikající vodu odhalují s obrovskou přesností pomocí poslechových tyčí Hykron a formovacím plynem. Odpadá tedy nepříjemné, zdlouhavé a finančně nákladné bourání zdiva a následné vyzdívání, omítání anebo v případě koupelen a toalet obkládání stěn obkladovým materiálem. Tyto metody hledání úniku vody oceníte i v případě podlahového vytápění, kde je unikající voda skutečným problémem.

About: