Je sledování železničních vozidel užitečné?


Není žádným tajemstvím, že dnešní moderní technologie umožňují poměrně snadné sledování prakticky jakéhokoliv zařízení. Koneckonců, tuto vymoženost používá pravděpodobně každý z nás. Vždyť kdo někdy nepoužil navigaci, ať už v automobilu nebo ve svém chytrém mobilním telefonu?

Je tedy jasné, že nainstalovat takovýto systém prakticky kamkoliv není nic složitého. A skuteÄnÄ›, v mnoha oborech se toho využívá. Nikoliv ovÅ¡em ke sledování lidí, neboÅ¥ to by se i pÅ™i dneÅ¡ních technologiích provádÄ›lo stále jeÅ¡tÄ› dost Å¡patnÄ›. Jde zde o zajiÅ¡tÄ›ní bezpeÄnosti, případnÄ› ochranu majetku. Příkladem může být satelitní sledování železniÄních vozidel.

gps6

JistÄ›, můžeme si říci, že to je celkem zbyteÄné. PÅ™eci jen, snadno zjistíme, kdy který vlak projel kterou stanicí, a kdy pÅ™esnÄ› vyrazil. A vzhledem k tomu, jak hustá je naÅ¡e síť železniÄních stanic, lze snadno zjistit, kde se pÅ™esnÄ› nachází.

To vše je samozřejmě pravda, je však nutné uvážit i další fakt. Tím může být porucha na trati, která onen vlak zastaví. Pokud v sobě má zabudovaný sledovací systém, pak pracovníci dráhy budou přesně vědět, kde stojí a jak odklonit projíždějící vlaky, případně zda je nutné dopravu v daném úseku zastavit.

vlak1

Tento systém také nabízí možnost sledovat více strojů zároveň. PoÄítaÄ tak může vydat upozornÄ›ní, pokud vidí, že se dvÄ› lokomotivy nachází na stejné koleji. Pracovníci tak budou moci vÄas na danou situaci zareagovat a pÅ™edejít tak nehodÄ›.

Můžeme se ptát, proÄ tedy jeÅ¡tÄ› vůbec nehody na železnicích existují, když je tento systém tak dokonalý. OvÅ¡em je tÅ™eba si uvÄ›domit, kolik jich je způsobeno srážkami dvou vlaků, a kolik například automobilem stojícím na pÅ™ejezdu.

Je tedy jasné, že sledování železniÄních vozidel podstatnÄ› zvyÅ¡uje jejich bezpeÄnost. A v žádném případÄ› nemůže být použito ke sledování jednotlivých cestujících. Není tedy žádný důvod se jej bát. Věřte, že bez nÄ›j by situace na naÅ¡ich železnicích byla mnohem horší.

About: