Efektivně a moderně

Dříve, než se vám pokusíme alespoň v základních ukazatelích prezentovat naši firmu Skupina Farkas Česko s.r.o., s českopolskou působností, dovolíme si jen malý výlet do blízké historie, před rok 1989, který byl zlomovým rokem, kdy se společenské a politické poměry změnily natolik, že dnes můžeme psát tyto řádky. Před rokem 1989 bylo komunistickou doktrínou tehdejšího Československa jedinou ekonomickou formou centrálně plánované hospodářství a jakékoliv vybočení z šedi a průměru, bylo nejenže nepodporováno, ale přímo trestně postihováno a podnikaví lidé byli nuceni rozvíjet své schopnosti s neustálou hrozbou trestu nad sebou, v zóně šedé ekonomiky.

čas jsou peníze

Po uvolnění a touhy lidí vyniknout a samozřejmě i být odměňováni, podle svých schopností a zásluh, začalo podnikání v Čechách na neoraném poli se všemi porodními i dětskými nemocemi. Prvotní nadšení fyzických osob, coby živnostníků, již brzy začalo dosahovat stropu a paralelně se začaly rozvíjet i aktivity právnických osob, které začaly být záhy nepostradatelným nástrojem k dalšímu ekonomickému rozvoji subjektu. Zde se i vyprofilovala naše společnost, která poskytuje komplexní služby v tomto segmentu a proti konkurenci se snažíme dát, vždy o malinko více služeb, za stejnou cenu. Jak jsme již zmínili, naše společnost rozprostřela své pole působnosti na Českou republiku a Polsko.

svoboda rozhodnutí

Zde jsme otevřeli současné době devět kanceláří a zabýváme se veškerým servisem ohledně zřizování živnostenských oprávnění, zakládání firem i jejich likvidace, prodej již založených firem se stoprocentně čistou minulostí, ať již plátců DPH či neplátců. Dále poskytujeme veškerý servis ohledně virtuálních sídel a s těmi souvisejícím službami, jako je veškerá administrativa, poskytování konferenčních místností k jednání, poskytujeme sídlo společnosti apod. V případě, že máte zájem o další informace o zřízení sídla společnosti v Ostravě, popřípadě v jiných místech, kde jsme aktivní, navštivte proto náš web, kde získáte informace o sídle společnosti v Ostravě https://kancelar29.cz/virtualni-kancelar-sidlo-firmy-ostrava/.

About: